Với hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?

Hỗ trợ – Hỏi đápVới hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước
  • 365 là hệ thống quản lý rất thông minh, với những món hàng khách hàng đổi trả, hệ thống
  • 365 sẽ tự động nhập lại món hàng đó vào kho mà không cần khách hàng thao tác.
Với hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?
Bình chọn bài viết