Tôi muốn thay đổi mẫu in phù hợp với ngành hàng của mình có được không?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi muốn thay đổi mẫu in phù hợp với ngành hàng của mình có được không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 hỗ trợ  tạo những mẫu in linh hoạt, có thể thay đổi chi tiết để phù hợp với đặc thù kinh doanh của quý khách. Quý khách có thể thay đổi dòng, cột, mẫu logo, thông tin… theo ý muốn riêng.

Tôi muốn thay đổi mẫu in phù hợp với ngành hàng của mình có được không?
Bình chọn bài viết