Tôi muốn quản lý nhiều hơn 2 chi nhánh, 365 hỗ trợ được không?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi muốn quản lý nhiều hơn 2 chi nhánh, 365 hỗ trợ được không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Trên các phần mềm khác đa phần là chỉ có thể quản lý nhiều chi nhánh nhưng trên cùng Một lĩnh vực, riêng tại 365 ngoài việc hỗ trợ quản lý đa chi nhánh cùng Một lĩnh vực mà còn có thể kinh doanh nhiều lĩnh vực trên phần mềm.

Tôi muốn quản lý nhiều hơn 2 chi nhánh, 365 hỗ trợ được không?
Bình chọn bài viết