Tôi muốn quản lý các sản phẩm có cùng tính chất và thuộc tính khác nhau thì làm thế nào?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi muốn quản lý các sản phẩm có cùng tính chất và thuộc tính khác nhau thì làm thế nào?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Quý khách có thể dùng tính năng quản lý thuộc tính cho từng sản phẩm. Với những sản phẩm có tính chất chung như vậy, quý khách có thể đặt chúng thành những “thuộc tính” trong sản phẩm, và chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau, từ đó quý khách dễ dàng tìm được hàng hóa từ những thông tin chung đó.

Tôi muốn quản lý các sản phẩm có cùng tính chất và thuộc tính khác nhau thì làm thế nào?
Bình chọn bài viết