Tôi muốn chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì dữ liệu có chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác không?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi muốn chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì dữ liệu có chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Bởi mỗi ngành nghề có những đặc điểm khác nhau, nên quý khách hoàn toàn có thể nhờ nhân viên kỹ thuật của 365 việt xóa dữ liệu cũ để thay thế bằng các dữ liệu mới. Trong trường hợp quý khách muốn lưu lại dữ liệu cũ, có thể export ra file riêng, lữu trữ trên máy vi tính cá nhân.

Tôi muốn chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì dữ liệu có chuyển đổi từ ngành này sang ngành khác không?
Bình chọn bài viết