Tôi có thể in hoặc xuất dữ liệu ra file không?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi có thể in hoặc xuất dữ liệu ra file không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước
  •  Quý khách có thể in đầy đủ dữ liệu từ 365 như:
  •  Đơn hàng (trên khổ giấy mong muốn A4, A5 hoặc mẫu giấy nhỏ 80mm, 58mm)
  •  Đơn đặt hàng, phiếu thu mỗi lần khách hàng thanh toán, phiếu thu, phiếu chi, trả hàng, nhập hàng.
  •  Danh sách hàng hóa / khách hàng / nhà cung cấp
  •  Phiếu nhập hàng / kiểm kho
  •  Các báo cáo hoạt động
Tôi có thể in hoặc xuất dữ liệu ra file không?
Bình chọn bài viết