Tôi cần phần mềm quản lý lô và hạn sử dụng, tự động cảnh báo hạn sử dụng không biết phần mềm đáp ứng đc ko?

Hỗ trợ – Hỏi đápTôi cần phần mềm quản lý lô và hạn sử dụng, tự động cảnh báo hạn sử dụng không biết phần mềm đáp ứng đc ko?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 là phần mềm tiên phong đáp ứng sâu cho các hiệu thuốc nhấn mạnh tới việc quản lý lô và hạn sử dụng. Cảnh báo hạn sử dụng cho các sẩm trong cửa hàng đáp ứng nhu cầu cao về quản lý lô và hạn sử dụng cho người dùng.

 

Tôi cần phần mềm quản lý lô và hạn sử dụng, tự động cảnh báo hạn sử dụng không biết phần mềm đáp ứng đc ko?
5 (100%) 84 votes