Tại sao tôi đăng nhập vào được phần mềm nhưng không vào được màn hình bán hàng?

Hỗ trợ – Hỏi đápTại sao tôi đăng nhập vào được phần mềm nhưng không vào được màn hình bán hàng?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Quý khách vui lòng kiểm tra trình duyệt web hiện tại đang sử dụng. 365 hỗ trợ sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome. Quý khách đăng nhập bằng trình duyệt Google Chrome và có thể sử dụng 365 bình thường.

Tại sao tôi đăng nhập vào được phần mềm nhưng không vào được màn hình bán hàng?
Bình chọn bài viết