Sau khi đăng ký, 365 có gửi xác nhận qua email?

Hỗ trợ – Hỏi đápSau khi đăng ký, 365 có gửi xác nhận qua email?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Khác với các phần mềm khác, với 365, quý khách có thể đăng ký rồi sử dụng ngay, không cần xác nhận lại qua email. Tuy vậy, 365 vẫn gửi email cho quý khách trong trường hợp quý khách cần thêm thông tin và cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Sau khi đăng ký, 365 có gửi xác nhận qua email?
Bình chọn bài viết