Ngoài bán cửa hàng tôi có dịch vụ sửa chữa điện thoại, hệ thống có chức năng quản lý dịch vụ đó không?

Hỗ trợ – Hỏi đápNgoài bán cửa hàng tôi có dịch vụ sửa chữa điện thoại, hệ thống có chức năng quản lý dịch vụ đó không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 hoàn toàn hỗ trợ quý khách trong trường hợp này với tính năng “hàng hóa dịch vụ”, không quản lý tồn kho và giá vốn. Khi cung cấp dịch vụ, quý khách có thể điền giá thành sửa chữa vào ô giá bán một cách linh hoạt nhất.

Ngoài bán cửa hàng tôi có dịch vụ sửa chữa điện thoại, hệ thống có chức năng quản lý dịch vụ đó không?
5 (100%) 48 votes