Nếu phần mềm chưa có tính năng tôi cần? Chi phí như thế nào?

Hỗ trợ – Hỏi đápNếu phần mềm chưa có tính năng tôi cần? Chi phí như thế nào?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 đã được nghiên cứu và phát triển đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của doanh nghiệp bán lẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp quý khách muốn phát triển tính năng riêng, 365 sẽ tiến hành xem xét:

  • Nếu yêu cầu của quý khách hợp lý và phù hợp với quy trình hoạt động chung, 365 sẽ nhanh chóng bổ sung tính năng hoàn toàn miễn phí.
  • Nếu yêu cầu của quý khách mang tính đặc thù riêng của doanh nghiệp, bộ phận kỹ thuật sẽ làm việc cụ thể, lên kế hoạch thời gian triển khai và chi phí phù hợp.
Nếu phần mềm chưa có tính năng tôi cần? Chi phí như thế nào?
Bình chọn bài viết