Nếu không sử dụng phần mềm nữa tôi có thể tải dữ liệu về máy tính của mình không?

Hỗ trợ – Hỏi đápNếu không sử dụng phần mềm nữa tôi có thể tải dữ liệu về máy tính của mình không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Toàn bộ dữ liệu đều thuộc toàn quyền sở hữu của quý khách và được lưu trữ an toàn trên hệ thống điện toán dám mây và mọi thông tin được lưu lại trong tk của quý khách với quyền bảo mật riêng của mỗi của mỗi quý khách. Khi không sử dụng dịch vụ nữa, quý khách có thể trích xuất thành file lưu trữ trong máy tính cá nhân. File này sẽ rất thuận tiện cho quý khách khi tìm lại thông tin bán hàng trước đây bằng việc đơn giản truy cập vào phần mềm bằng tài khoản truy cập riêng của mình.

Nếu không sử dụng phần mềm nữa tôi có thể tải dữ liệu về máy tính của mình không?
Bình chọn bài viết