Khi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?

Hỗ trợ – Hỏi đápKhi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 có chính sách chiết khấu cực mạnh cho các chi nhánh mở tiếp theo, giảm tới 60% giá trị gói đang dùng. Còn có riêng chính sách ưu đãi vs các doanh nghiệp muốn kí nhiều chi nhánh.

Khi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?
Bình chọn bài viết