Khi máy tính tôi hỏng, dữ liệu của tôi có bị ảnh hưởng không?

Hỗ trợ – Hỏi đápKhi máy tính tôi hỏng, dữ liệu của tôi có bị ảnh hưởng không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Khác với những phần mềm bán hàng cài đặt trên máy tính truyền thống, phần mềm bán hàng 365 được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, do đó toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy chủ Google đặt tại California. Các hư hỏng trên máy tính hoàn toàn không ảnh hưởng tới dữ liệu của quý khách.

Khi máy tính tôi hỏng, dữ liệu của tôi có bị ảnh hưởng không?
Bình chọn bài viết