Khách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?

Hỗ trợ – Hỏi đápKhách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước
  • Hiện tại, hệ thống 365 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đổi trả hàng với tính năng “nhận hàng trả” trên màn hình bán hàng theo 2 cách :
  • Khách hàng có nhu cầu đổi trả theo hóa đơn hoặc với các mặt hàng riêng lẻ
  • Khách hàng có nhu cầu trả lại nhưng không có hóa đơn.
Khách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?
Bình chọn bài viết