Hiện tại công ty có bao nhiêu khách hàng sử dụng phần mềm?

Hỗ trợ – Hỏi đápHiện tại công ty có bao nhiêu khách hàng sử dụng phần mềm?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Hiện tại 365 đã được triển khai cho hơn 5,000 khách hàng trong nhiều nhóm ngành khác nhau. Phần lớn khách hàng sử dụng đều đánh giá cao và hài lòng về tiện ích của phần mềm bán hàng 365.

Hiện tại công ty có bao nhiêu khách hàng sử dụng phần mềm?
Bình chọn bài viết