Dữ liệu của tôi có được an toàn không?

Hỗ trợ – Hỏi đápDữ liệu của tôi có được an toàn không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Dữ liệu của quý khách luôn được đảm bảo tuyệt đối an toàn vì:
365 mã hóa toàn bộ dữ liệu kinh doanh trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin của khách hàng.
Cơ sở dữ liệu được đặt trên hệ thống máy chủ Google và được sao lưu tự động mỗi 30 phút. Bên cạnh đó, hệ thống 365 sử dụng 100% giao thức HTTPS dựa trên nền tảng chuẩn an ninh SSL. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

Dữ liệu của tôi có được an toàn không?
Bình chọn bài viết