Có thể sử dụng 365 từ máy tính khác, khi tôi không ở cửa hàng không?

Hỗ trợ – Hỏi đápCó thể sử dụng 365 từ máy tính khác, khi tôi không ở cửa hàng không?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

Chỉ cần có kết nối mạng, quý khách có thể sử dụng máy tính khác để truy cập hệ thống, hoặc cũng có thể truy cập bằng các thiết bị di động thông minh như máy tính bảng – iPad / hoặc các điện thoại thông minh – iPhone, các điện thoại hệ điều hành Android… mọi lúc mọi nơi.

Có thể sử dụng 365 từ máy tính khác, khi tôi không ở cửa hàng không?
Bình chọn bài viết