Bên mình có trên 10000 sản phẩn thì với các phần mềm khác công việc tìm kiếm sản phẩm rất chậm không biết bên 365 như thế nào?

Hỗ trợ – Hỏi đápBên mình có trên 10000 sản phẩn thì với các phần mềm khác công việc tìm kiếm sản phẩm rất chậm không biết bên 365 như thế nào?
Admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

365 cho phép với các shop > 10.000 sản phẩm, cớ chế tìm kiếm thông minh bị chậm , phần mềm cập nhật thêm cơ chế tìm kiếm nhanh để đáp ứng về mặt tốc độ cho các shop này. Sự khác nhau của cơ chế tìm nhanh & tìm thông minh là : Tìm thông minh sẽ hiểu “hồng hoa” là “hoa hồng”, còn tìm nhanh chỉ có thể tìm chính xác “hoa hồng”.

Bên mình có trên 10000 sản phẩn thì với các phần mềm khác công việc tìm kiếm sản phẩm rất chậm không biết bên 365 như thế nào?
Bình chọn bài viết