Xuất phiếu Thu/ Chi ra file excel

Hướng dẫn xuất toàn bộ dữ liệu về phiếu Thu/ Chi cùng các thông tin liên quan ra file excel trên phần mềm POS365

Xuất phiếu Thu/ Chi ra file excel


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về phiếu Thu/ Chi cùng các thông tin liên quan ra file excel.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Thu & Chi, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file bao gồm danh sách các phiếu Thu/ Chi có trên hệ thống./storage/app/media/uploads/2018/02/image380-1024x544.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký