Hủy và Xóa Phiếu hủy

Hủy và Xóa Phiếu hủy


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 phiếu hủy có trong hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Hủy hàng, chọn phiếu muốn hủy, chọn “Hủy”. (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy chứng từ và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về chứng từ vẫn còn lưu trong hệ thống)./storage/app/media/uploads/2018/02/image113-1024x566.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image114-1024x277.png

o    Chọn “Đồng ý”, phiếu được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình hủy phiếu.

  • Bước 3: Sau khi Hủy phiếu, người dùng có thể Xóa phiếu đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu hủy sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với phiếu đã hủy./storage/app/media/uploads/2018/02/image115-1024x563.png
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image116-1024x276.png

o    Chọn “Đồng ý”, phiếu được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa phiếu.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký