Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
 4. Tổng quan

Tổng quan

-Mô tả: Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về doanh thu và các hoạt động của cửa hàng….

 • (1) Menu: Hiển thị các hạng mục quản lý chính trên phần mềm.
 • (2) Đơn hàng: Hiển thị số đơn hàng đã bán trong ngày.
 • (3) Doanh thu: Hiển thị tổng doanh thu đã bán trong ngày.
 • (4) Trả hàng: Hiển thị tổng số lượng hàng trả trong ngày.
 • (5) Hết hạn sử dụng: Hiển thị số lượng hàng sắp hoặc đã hết hạn sử dụng.
 • (6) Biểu đồ: Hiển thị doanh thu theo thời gian.
 • (7) Thực thu: Hiển thị thực thu theo thời gian.
 • (8) Lịch chăm sóc khách hàng: Hiển thị lịch chăm sóc khách hàng.
 • (9) Gửi tin SMS: Hiển thị màn hình Gửi tin SMS.
 • (10) Mặt hàng bán chạy: Hiển thị các hàng hóa bán chạy theo thời gian.
 • (11) Doanh thu theo chi nhánh: Hiển thị doanh thu theo chi nhánh của Cửa hàng.
 • (12) Hoạt động gần đây: Hiển thị các hoạt động gần đây nhất của cửa hàng theo thời gian.
Tổng quan
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?