Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thu & Chi
  5. Thu & Chi

Thu & Chi

–        Mô tả: Giúp người dùng quản lý các khoản thu chi,xuất phát từ các giao dịch như bán hàng, nhập hàng, đổi trả hàng… hoặc các khoản thu chi do người dùng tự lập để phục vụ các khoản thu nhập thêm, chi phí vận hành của cửa hàng… Chức năng này giúp người dùng quản lý được dòng tiền ra vào của cửa hàng. Của hàng đã thu/ chi vào những việc gì, hiện còn bao nhiêu. Nhờ chức năng này người dùng sẽ theo dõi được Tổng thu, Tổng chi và Tồn quỹ tương ứng.

–        Thao tác:

  • Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống.
  • Bước 2: Chọn tab “Thu & Chi”.
  • Bước 3: Màn hình “Thu & Chi”:
Thu & Chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?