Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Thiết lập bảng giá
  5. Danh sách bảng giá

Danh sách bảng giá

–         Mô tả: Người dùng có thể tạo ra nhiều bảng giá khác nhau của cùng một danh sách hàng hóa để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của cửa hàng. Danh sách hàng hóa tạo ra trong phần Danh mục hàng hóa sẽ mặc định trong bảng “Giá niêm yết”.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “Thiết lập bảng giá”.
  • Bước 3: Giao diện thiết lập bảng giá:
Danh sách bảng giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?