Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Sổ tay bán hàng nhanh

Sổ tay bán hàng nhanh

–         Mô tả: Nhằm tạo ra các set hàng hóa giúp người dùng có thể bán hàng một cách nhanh nhất. Khi bán hàng người dùng chỉ cần chọn set hàng đã tạo trong “Sổ tay bán hàng nhanh” thì các hàng hóa trong set sẽ tự động đưa vào đơn hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Sổ tay bán hàng nhanh”.
  • Bước 3: Màn hình “Sổ tay bán hàng nhanh”:
Sổ tay bán hàng nhanh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?