Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên
  5. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các nhân viên qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm nhân viên qua: Tên đăng nhập, Tên, Điện thoại.

Quản lý nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?