Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh
  5. Quản lý chi nhánh

Quản lý chi nhánh

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các chi nhánh qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o    (1) Người dùng có thể tìm kiếm chi nhánh theo Tên, Điện thoại.

Quản lý chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?