Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh
  5. Chi tiết chi nhánh

Chi tiết chi nhánh

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về chi nhánh.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn chi nhánh muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Tên chi nhánh, Điện thoại chi nhánh, Địa chỉ chi nhánh…
Chi tiết chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?