Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. In đơn nhập hàng, phiếu nhận hàng.

In đơn nhập hàng, phiếu nhận hàng.

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng in hóa đơn nhập hàng và phiếu nhận hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhập hàng, chọn phiếu nhập hàng muốn in, chọn “In”.

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

  • Chọn “Nhận hàng” đối với chứng từ muốn in Phiếu nhận hàng.

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

In đơn nhập hàng, phiếu nhận hàng.
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?