Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Chi tiết phiếu nhập hàng

Chi tiết phiếu nhập hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đơn nhập hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhập hàng, chọn đơn nhập hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày nhập, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn nhập hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được tất cả các phiếu chi liên quan tại tab “Phiếu chi”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu chi để thực hiện thanh toán với nhà cung cấp.

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi”:

Chi tiết phiếu nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?