Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý Nhà cung cấp

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý nhà cung cấp qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

  •  (1) Người dùng có thể tìm kiếm nhà cung cấp theo Mã, Tên, Điện thoại; Tìm kiếm theo Tỉnh thành, ….
  • (2) Người dùng có thể quản lý nhà cung cấp theo trường thông tin mong muốn.
Quản lý Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?