Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
 4. Nhà cung cấp
 5. Import Nhà cung cấp

Import Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều nhà cung cấp vào hệ thống cùng một lúc.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn “Import”.
 •  Bước 2: Màn hình “Import Nhà cung cấp”:

  • Bước 3: Nhập các thông tin về các nhà cung cấp muốn thêm, xác nhận Import:

   (1) Điều chỉnh công nợ:

  + Chọn: Số dư nợ của nhà cung cấp được điều chỉnh.

  + Không chọn: Số dư nợ của nhà cung cấp không được điều chỉnh.

  Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

  Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của nhà cung cấp có trong máy tính.

  Lưu: Thông tin về các nhà cung cấp được lưu vào hệ thống.

  Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

  Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Nhà cung cấp.

Import Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?