Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Chi tiết Nhà cung cấp

Chi tiết Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về nhà cung cấp bất kỳ.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, MST, Địa chỉ, Email, Ghi chú, Tổng giao dịch và Dư nợ của nhà cung cấp đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được danh sách các đơn nhập hàng của nhà cung cấp đối với cửa hàng qua tab “Lịch sử giao dịch”.
  • Xem được tất cả các lần nhập hàng, các phiếu thu/ chi liên quan tại tab “Sổ nợ”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ.
Chi tiết Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?