Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Quản lý mã voucher

Quản lý mã voucher

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý mã voucher qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

  • (1) Người dùng có thể tìm kiếm voucher theo Mã giảm giá, trạng thái, thời gian.
  • (2) Người dùng có thể quản lý mã vouchers theo trường thông tin mong muốn.
Quản lý mã voucher
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?