Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Mã giảm giá

Mã giảm giá

–         Mô tả: Giúp tạo ra các mã giảm giá (Vouchers) cho khách hàng của cửa hàng sử dụng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Đối tác”.
  • Bước 2: Chọn “Mã giảm giá (Vouchers)”.
  • Bước 3: Màn hình “Vouchers”:
Mã giảm giá
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?