Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Import mã Voucher

Import mã Voucher

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều mã giảm giá (voucher) vào hệ thống cùng một lúc.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Vouchers, chọn “Import”.
  • Bước 2: Màn hình “Import Voucher”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các mã voucher muốn thêm, xác nhận Import:

Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của voucher có trong máy tính.

Lưu: Thông tin về các mã giảm giá (Voucher) được lưu vào hệ thống.

Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Vouchers.

Import mã Voucher
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?