Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

–         Mô tả: Người dùng quản lý khách hàng qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo Mã, Tên, Điện thoại, Tỉnh thành, Sinh nhật, Nhóm khách hàng, …

 (2) Người dùng có thể quản lý khách hàng theo trường thông tin mong muốn.

o    Đặt hàng Online: Cung cấp cho người dùng (chủ cửa hàng) cách thức để các khách hàng có thể đặt hàng, tạo đơn hàng từ xa mà không cần đến trực tiếp cửa hàng hay gọi điện.

Quản lý khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?