Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. In phiếu Thu/ Chi

In phiếu Thu/ Chi

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng in phiếu Thu/ Chi.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Thu & Chi, chọn phiếu thu/ chi muốn in, chọn “In”.

Màn hình In hiển thị, cho phép người dùng lựa chọn máy in và khổ giấy:

In phiếu Thu/ Chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?