Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Xuất Phiếu hủy ra file excel

Xuất Phiếu hủy ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất phiếu ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Hủy hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file bao gồm danh sách các chứng từ đang hiển thị trên màn hình.
  • Chọn Phiếu hủy muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của phiếu.
Xuất Phiếu hủy ra file excel
5 (100%) 12 votes
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?