Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Hủy và Xóa Phiếu hủy

Hủy và Xóa Phiếu hủy

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 phiếu hủy có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Hủy hàng, chọn phiếu muốn hủy, chọn “Hủy”. (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy chứng từ và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về chứng từ vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, phiếu được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình hủy phiếu.

  • Bước 3: Sau khi Hủy phiếu, người dùng có thể Xóa phiếu đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu hủy sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với phiếu đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, phiếu được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa phiếu.

Hủy và Xóa Phiếu hủy
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?