Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
 4. Hàng hóa
 5. Quản lý Sản xuất & Sơ chế

Quản lý Sản xuất & Sơ chế

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng quản lý quá trình Sản xuất/ Sơ chế của cửa hàng.

–         Thao tác:

 • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
 • Bước 2: Chọn “Quản lý Sản xuất & Sơ chế”.
 • Bước 3: Màn hình “Quản lý Sản xuất & Sơ chế”:

  –         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ Sản xuất & Sơ chế qua nhiều tiêu chí.

  –         Thao tác:

  o     (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…

  o    (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý Sản xuất & Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?