Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hàng hóa
  5. Quản lý hàng hóa

Quản lý hàng hóa

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo nhiều thông tin của hàng hóa.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Danh sách hàng hóa:

(1) Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Tên hoặc mã hàng, Tìm kiếm theo Nhà cung cấp, Tìm kiếm theo loại hàng hóa, Tìm kiếm theo nhóm hàng, Tìm kiếm theo tồn kho, Tìm kiếm theo thuộc tính,….

(2) Các trường thông tin của hàng hóa.

Quản lý hàng hóa
5 (100%) 1 vote
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?