Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý đơn hàng qua nhiều tiêu chí khác nhau.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng theo Mã chứng từ; mặt hàng; đối tác; trạng thái đơn hàng; ngày giao dịch,…

o (2) Người dùng có thể quản lý các trường thông tin của đơn hàng.

Quản lý đơn hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?