Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Danh sách đơn hàng
  5. Danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng

–         Mô tả: Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các đơn hàng đã có, cập nhật lại đơn hàng, biết được các đơn hàng thuộc các trạng thái khác nhau….

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Danh sách đơn hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Danh sách đơn hàng”:
Danh sách đơn hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?