Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chi tiết phiếu Thu/ Chi

Chi tiết phiếu Thu/ Chi

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về phiếu thu/ chi.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Thu & Chi, chọn phiếu thu/ chi muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được các thông tin liên quan đến chứng từ đã chọn.
Chi tiết phiếu Thu/ Chi
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?