Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Chi nhánh

Chi nhánh

–         Mô tả: Giúp người dùng thực hiện các thao tác liên quan đến việc bán hàng trên từng chi nhánh (đại lý) của cửa hàng. Nhằm quản lý tốt nhất các chi nhánh có trên hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. Chọn .
  • Bước 2: Các chi nhánh hiện có của cửa hàng hiển thị. Cho phép người dùng chọn chi nhánh.
Chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?