Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng

Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng

–         Mô tả: Giúp người dùng dễ dàng quản lý các hàng hóa được nhập về theo lô và hạn sử dụng. Từ đó, người dùng có thể biết được các hàng hóa sắp hoặc đã hết hạn để có thể bán hàng một cách tốt nhất.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng”.
  • Bước 3: Màn hình “Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng”:
  • Bước 4: Tại Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng, người dùng có thể tìm kiếm các hàng hóa có lô và hạn sử dụng và có cái nhìn tổng quan về hàng hóa đó.

 (1) Hết hạn trong ngày: Người dùng có thể nhập số ngày mong muốn và xem trong khoảng thời gian đó có những hàng hóa nào sắp hết hạn.

 (2) Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Số Lô, Mã, Tên, Nhóm hàng, thuộc tính,….

 (3) Người dùng có thể quản lý hàng hóa theo trường thông tin mong muốn.

(4) Người dùng có cái nhìn tổng quan về hàng hóa, biết được hàng hóa được nhập theo lô nào, số lượng bao nhiêu, ngày mà hàng hóa đó hết hạn, thời gian hết hạn còn bao nhiêu ngày.

o    Ngoài ra, người dùng có thể xuất ra file excel các hàng hóa trong mục Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng bằng cách chọn “Xuất ra file”. Sau khi chọn, hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa đang hiển thị trên màn hình.

Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?