Cập nhật Phiếu hủy

Cập nhật Phiếu hủy


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của phiếu hủy.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Hủy hàng, chọn phiếu muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image111-1024x571.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật Phiếu hủy”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image112-1024x660.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin muốn thay đổi của phiếu đã chọn.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Hủy hàng.

o    Hoàn thành (chỉ hiển thị với phiếu thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của phiếu được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký