Cập nhật Đối tác giao hàng

Hướng dẫn - Cập nhật Đối tác giao hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đối tác giao hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn đối tác giao hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image170-1024x547.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật đối tác giao hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image171-1024x620.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đối tác giao hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đối tác giao hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Đối tác giao hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký